Steven Beckers is al sinds 2005 erkend cradle-to-cradle architect (letterlijk vertaald: 'van wieg tot wieg') en is een pionier in de introductie van dit begrip in de bouw.

"Het is geweldig om je negatieve impact op het milieu in te dijken, maar je moet tegelijkertijd ook je positieve impact vergroten. Het is door een positieve impact te creëren, dat je een economie op poten zet die een kringloopmodel mogelijk maakt en dat je een rendabele impact kunt uitoefenen op milieu-, maatschappelijk en economisch vlak," legt Steven Beckers uit.

Technologische en biologische grondstoffen scheiden

Wij moeten zoveel mogelijk inzetten op producten uit de biologische kringloop, omdat deze op een natuurlijke manier worden geproduceerd en dus kunnen terugkeren naar de natuur. IsoHemp is hiervan een uitstekend voorbeeld. IsoHemp-blokken zijn gemaakt van kalk en hennep: 100% natuurlijke grondstoffen die vlot hun plaats in de natuur kunnen terugvinden wanneer het product aan het einde van zijn levenscyclus is.

"Gezonde materialen gebruiken vormt de basis, zowel voor het milieu als voor de mens."

Cradle-to-cradle in de bouwsector

Michael Braungart en William McDonough, die het begrip ‘cradle-to-cradle’ definieerden, gebruiken de boom als een symbool voor de regeneratieve kringloopeconomie. Een boom doet alleen maar positieve dingen: hij houdt koolstof vast, produceert hout, voedt de bodem, vangt de dauw op...

Wat als een gebouw dat ook kon?

Het is cruciaal dat er een duidelijke inventaris wordt opgemaakt van alles wat er in het gebouw aanwezig is en dat je ervoor zorgt dat elk materiaal ‘demonteerbaar’ is en opnieuw kan worden gebruikt of vermalen, zoals bijvoorbeeld de IsoHemp hennepblokken. Dit is niet alleen een must voor het milieu, maar is ook vanuit financiële hoek erg belangrijk.

Steven Beckers legt uit: "Als je 10 miljoen euro investeert in de bouwmaterialen van een gebouw, moet je 100.000 euro op tafel leggen betalen om ze kwijt te raken. Je zit dus met een negatieve verkoopwaarde aan het einde van de levensduur van het gebouw. Hoe recupereer je de waarde van deze grondstof ? Gewoon door ervoor te zorgen dat deze materialen opnieuw in het circuit worden opgenomen en dat ze een onderdeel worden van een permanente cyclus."

Meer toepassingen zijn beter dan één

Steven Beckers hamert erop dat het belangrijk is om de onderdelen van het gebouw meer dan één taak te geven: "Als je zonnepanelen plaatst, kost het veel tijd om de energie terug te winnen die nodig was om ze te produceren. Maar als de zonnepanelen ook je dakbedekking worden, als ze ander bouwmateriaal vervangen, als ze regenwater kunnen opvangen, warmte kunnen afgeven, je tegen de zon kunnen beschermen, ... dan zal deze energie veel sneller worden teruggewonnen."

Dit is ook het geval voor de energie die in het gebouw wordt geproduceerd: "De warmte die de koelkasten van Foodmet produceren, wordt gerecupereerd dankzij een pompsysteem om de serres te verwarmen."

Het trapsgewijze gebruik is de beste manier om het woord ‘afval’ te schrappen uit het bouwjargon. Water, energie, materialen, ... alles kan trapsgewijs worden gebruikt. "Tot nu toe werden er vele deuren voor me geopend, maar zijn er nog altijd heel wat gesloten gebleven. Samen kunnen we ze openen."

Steven Beckers vertelt ons dat IsoHemp hem vertrouwen inboezemt voor de toekomst. Hij deelt zijn ongebreidelde enthousiasme met ons voor hennep en is van plan ons te betrekken bij zijn toekomstige projecten om de regeneratieve kringloopeconomie in de bouw verder te ontwikkelen.

Steven Beckers

Steven Beckers is een erkend "cradle-to-cradle" architect en een circulariteitsexpert bij BOPRO. Hij is een van de belangrijkste pleitbezorgers van de circulaire economie en de voorloper van stadslandbouw in België. Geboren in Brussel uit een Belgische vader en een Engelse moeder, studeerde hij af in architectuur aan de Universiteit van Sint-Luc en hij vervolgde zijn opleiding in Zwitserland. Vanaf het begin lagen milieuvraagstukken en duurzame ontwikkeling hem na aan het hart. Tussen 1986 en 1996 ging hij in Engeland werken waar hij gefascineerd door ecodesign raakte. In 2011 wendde hij zich tot een nieuw terrein: de circulaire economie. Tegelijkertijd creëerde hij zijn bedrijf Lateral Thinking Factory.

©2024, IsoHemp - Natural Building