Intellectueel eigendom

Deze internetsite is het wettelijk eigendom van ISOHEMP NV. Indien u gebruik wenst te maken van een deel van de inhoud van de site, met name via het gebruik van hyperlinks, afbeeldingen, tekeningen, foto’s en teksten, gelieve dan op voorhand contact op te nemen met ISOHEMP NV.

Niet-aansprakelijkheid

Deze website heeft tot doel de toegang van het publiek tot informatie betreffende onze activiteiten te verbeteren. Deze informatie is niet noodzakelijk exhaustief, volledig, precies of bijgewerkt; zij verwijst soms naar externe sites waarover de diensten van de eigenaar geen enkele controle hebben en waarvoor de eigenaar niet verantwoordelijk kan worden gesteld.
Indien wij in kennis worden gesteld over onjuistheden, doen wij er alles aan om de nodige correcties aan te brengen.  De eigenaar of dienstverlener kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de op deze site geleverde informatie.
De eigenaar wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot onderbrekingen ten gevolge van technische problemen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze site of van elke andere externe site waarnaar zij verwijst.

Recht op afbeelding

ISOHEMP NV wenst het recht op afbeelding van iedereen zorgvuldig te respecteren. Indien een persoon zich herkent op een foto die wordt weergegeven op deze internetsite en de publicatie van deze foto weigert, volstaat het dat deze persoon een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek tot verwijdering indient, via e-mail aan ISOHEMP NV, met vermelding van de pagina en de benaming van de betreffende foto.

Bescherming van het privéleven

Door deze site te bezoeken verleent u het recht om de gegevens die door ISOHEMP NV zouden worden verzameld, intern te gebruiken voor analyse- en statistische doeleinden. Voor zover er persoonsgegevens worden verzameld, en overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven in verband met de verwerking van persoonsgegevens, beschikt u over het recht van toegang tot deze gegevens en een recht van rectificatie of verwijdering van deze gegevens.
Wij verzoeken u in dat geval contact met ons op te nemen.

Volg ons op

©2020, IsoHemp - Natural Building