ISOHEMP RECYCLEERT NU ZELF ZIJN AFVALWATER

U een gezonde woning aanbieden dankzij efficiënte en duurzame bouwmaterialen staat voor ons centraal, net als het behoud van het milieu en recycling!

In het kader van de Wereldwaterdag wilden we u graag laten zien hoe we erin zijn geslaagd geen enkel soort afvalwater meer te lozen, en de totale hoeveelheid water die nodig is om onze hennepblokken te produceren, sterk te verminderen.

 

Een ecologisch verantwoord productieproces

Ons productieproces werd ontwikkeld op basis van 3 hoofdvereisten:

 

  • een kort circuit
  • natuurlijke grondstoffen met een lage impact op het milieu (hennep, kalk en water)
  • een milieuvriendelijke productiefaciliteit

Van meet af aan stond het ontwikkelen van een ecologisch verantwoord productieproces bij ons centraal, maar we wilden nog een stap verder gaan op het vlak van het recycleren van ons productieafval.

Productieafval

De activiteiten van het bedrijf genereren verschillende soorten afval. Naast kantoorafval en een beetje verpakkingsafval produceert de productieactiviteit van de hennepblokfabriek 3 soorten afval, die elk kunnen worden teruggewonnen:

 

  • spoelwater
  • grondstoffen die niet meer kunnen worden gebruikt wanneer de productielijn wordt stopgezet
  • defecte hennepblokken die uit het productieproces worden gehaald

 

Zowel in duurzame ontwikkeling als in ons productieproces speelt water een fundamentele rol.

 

Ontdek de stappen die we hebben ondernomen om ons spoelwater te kunnen recycleren ...

Recycleren van afvalwater

Afvalwater ontstaat na de dagelijkse reiniging van de pers en de mengers.

Deze reiniging is essentieel voor de werking van onze apparatuur. Het afvalwater bevat echter een hoog aandeel bindmiddel – kalk beladen met hennep – dat niet in de riolering terecht mag komen.

 

Omdat dit water vanwege zijn ph een zware behandeling nodig heeft, begonnen we uit te kijken naar een binnenshuis recyclingoplossing.

We bestudeerden verschillende mogelijkheden om het spoelwater opnieuw in het complexe productieproces in te voeren.

Uiteindelijk werd er een secondair circuit opgezet dat voldoende robuust is om het afvalwater, bestaande uit ophopingen van plantaardig materiaal en een zeer hoog ph-gehalte, op te vangen. Vervolgens wordt dit water op een gecontroleerde wijze en in weloverwogen mate terug in ons productieproces gebruikt.

 

Wij zijn er best trots op, en u?

Vandaag kunnen we inderdaad heel trots zijn: al ons afvalwater wordt opnieuw in ons productieproces ingevoerd!

Wilt u meer over weten ?

En wat heeft u ondernomen om de hulpbronnen van onze aarde te vrijwaren?

Volg ons op

©2020, IsoHemp - Natural Building